برگزاری کارگاه آموزشی زبان ویژه فعالان تیم های استارتاپی کرج در مرکز شکوفایی صنایع فرهنگی شاهد

برگزاری کارگاه آموزشی زبان ویژه فعالان تیم های استارتاپی کرج در مرکز شکوفایی صنایع فرهنگی شاهد

برگزاری کارگاه آموزشی زبان ویژه فعالان تیم های استارتاپی کرج در مرکز شکوفایی صنایع فرهنگی شاهد – 10 جلسه ، 40 ساعت – پنج شنبه هر هفته

در این کارگاه به مفاهیم کلیدی و واژگان تخصصی کسب و‌کارها پرداخته می‌شود و به افراد آمورش داده می شود تا چگونه بتوانند استارتاپ خود را به سرمایه‌گذار خارجی معرفی کنند.

 


نوشته شده توسط محسن راعی
در تاریخ 2 آبان 1397
برچسب‌ها:

استارتاپی

واژگان استارتاپی