دوره برنامه‌نویسی وب (Front-End Development)

دوره برنامه‌نویسی وب (Front-End Development)

شرکت کنندگان در دوره توسعه صفحات وب با شروع از مقدمات و بدون دانش قبلی توانایی ساخت صفحات وب به صورت ایستا را بدست آوردند و در طول این مسیر با زبان ها، تکنیک ها و تکنولوژی های مختلفی همچون HTML5, CSS3,Responsive Design,Flex Box و موارد دیگر آشنا شدند و در بکارگیری آنان نیز تسلط پیدا کردد.

دوره برنامه‌نویسی به زبان C


نوشته شده توسط محسن راعی
در تاریخ 2 آبان 1397
برچسب‌ها:

برنامه‌نویسی

وب

طراحی وبسایت

فرانت اند

دولوپر