گزارش کمپ زمستانی مارکتینگ

گزارش کمپ زمستانی مارکتینگ

خانه استارتاپ با همت تیم جوان و حرفه‌ای ExpertRoad در روزهای پنجشنبه و جمعه میزبان دو استاد برجسته در دو حوزه دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا و نیز دانش‌آموختگان این دو حوزه در کمپ زمستانی مارکتینگ بوده است.

در روز اول کمپ زمستانی همراه با جناب آقای حامد وثوقی «استراتژیست بازاریابی» مباحث تئوریک مرتبط با دیجیتال مارکتینگ در صبح و بعداظهر ارائه گردید. به منظور پیدا سازی مباحث مطروحه، حاضران در کمپ به تیم‌هایی 5 تا 6 نفره تقسیم شدند و سپس کسب و کار ویژه‌ای به هر یک از آن‌ها سپرده شد تا بتوانند مفاهیم ارائه شده در کلاس را در قالب طرح بازاریابی خود ارائه دهند. در پایان، طرح بازاریابی هر یک از گروه‌ها به وسیله مربی مورد ارزیابی و اصلاح قرار گرفت.

کمپزمستانا بازاریابی

کمپ زمستانه بازاریابی

کمپ زمستانه بازاریابی

کمپ زمستانه بازاریابی

کمپ زمستانه بازاریابی


نوشته شده توسط محسن راعی
در تاریخ 8 بهمن 1397
برچسب‌ها:

مارکتینگ

استراتژی محتوا

بازاریابی

کارگاه تولید محتوا

کمپین نویسی