کارگاه کپی‌رایتینگ و اصول اولیه نویسندگی

کارگاه کپی‌رایتینگ و اصول اولیه نویسندگی

در این کارگاه به قواعد نویسندگی و نحوه انتخاب عنوان به منظور جذب بیشتر مخاطب پرداخته شد. درست نویسی، طرز نوشتن لید خبری، شناخت کلمات موثر، ساده‌نویسی و نحوه درک علاقه مخاطب از موارد دیگری بودند که در این کارگاه درست داده شد. بعد از تدریس، از هر یک از کارآموزان خواسته می‌شد تا شروع به نوشتن کرده و موارد تدریس شده را در متن نوشتاری خود به کار برند. 

کارگاه کپی‌رایتینگ محسن راعی

کارگاه کپی‌رایتینگ محسن راعی

کارگاه کپی‌رایتینگ محسن راعی


نوشته شده توسط محسن راعی
در تاریخ 23 دی 1397
برچسب‌ها:

کپی‌رایتینگ

محتوای موثر

محتوانویسی

نویسندگی

تبلیغ‌نویسی

خانه استارتاپ