کارگاه مارکتینگ و استارتاپ‌ها

کارگاه مارکتینگ و استارتاپ‌ها

این کارگاه از تعاریف بازار و صنعت شروع شد و به مسائل مهمی از قبیل انواع روش‌های بازاریابی، برندینگ و رشد حلاق پرداخت. آقای وارسته از تجارب خود در حوزه مارکتینگ صحبت کردند و بیان داشتند که مشتری بالقوه وجود خارجی ندارد و باید آن را به وجود آورد. وی همچنین به تفاوت بین برندینگ شخصی و سازمانی پرداختند و تاثیرات متقابل آن‌ها را نیز بیان داشتند. 

کارگاه برندینگ

کارگاه برندینگ

کارگاه برندینگ


نوشته شده توسط محسن راعی
در تاریخ 19 دی 1397
برچسب‌ها:

مارکتینگ

بازاریابی

بازار

برندینگ شخصی

برندینگ سازمانی