کارگاه توانمندسازی در حوزه تاب آوری استارتاپ ها

کارگاه  توانمندسازی  در حوزه تاب آوری استارتاپ ها

 

در این کارگاه مفاهیم مرتبط با تاب آوری از جمله خطرات، شوک، تنش، آسیب پذیری و ظرفیت توصیح داده شد. در ضمن،چشم اندازی از خطرات فعلی و آینده و تاثیر آنها بر زندگی شهری نیز ترسیم شد

 


نوشته شده توسط محسن راعی
در تاریخ 2 آبان 1397
برچسب‌ها:

توانمندسازی تاب آوری