برگزاری کارگاه آموزشی اسپرسو روابط در باشگاه میلاد شهرداری کرج

برگزاری کارگاه آموزشی اسپرسو روابط در باشگاه میلاد شهرداری کرج

کارگاه آموزشی  اسپرسو روابط به مسائل مربوط به ارتباطات در دنیای جدید می‌پردازد. در این رویداد، به چگونگی ایجاد روابط و تکنیک‌های حفظ ان وهمینطور تهدیدهای این حوزه پرداخته شد.


نوشته شده توسط محسن راعی
در تاریخ 2 آبان 1397
برچسب‌ها:

روابط ارتباطات استارتاپ