دومین رویداد تریبون استارتاپی TriTup

دومین رویداد تریبون استارتاپی TriTup

دومین رویداد تریبون استارتاپی TriTup در تاریخ 27 آبان 97 در خانه استارتاپ کرج و با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی به منظور معرفی و رقابت تیم های استارتاپی برگزار شد.

در این رویداد که مدیران دولتی و شهری حضور داشتند، جناب دکتر زارع رئیس شورای اسلامی شهر کرج به ارائه سخنرانی پرداختند و سپس 7 تیم استارتاپی آسان‌بار، تواکسیم، دوتست، پی سوز، وینداد، ویتفا و کوریدورز در مقابل داوران ارائه دادند.

داوران این رویداد، جلال حسینی خواه (مدیر عامل مارال چرم)، سهیل عباسی (مدیر عامل شتاب‌دهنده تک)، محمدرضا سبحان (مدیر عامل باشگاه کارآفرینی تیوان)، کاوه گودرزی (مدیرعامل شتاب‌دهنده جهش)، محمدرضا قبادی (مدیرعامل شتاب‌دهنده نوین تک) و مجید زورمند (سرمایه‌گذار نیک‌اندیش کارایا) بودند که پس از جمع‌بندی امتیازات، تیم‌های کوریدورز و آسان‌بار به ترتیب به عنوان اول و دوم معرفی شدند و عنوان سومی به علت نزدیک بودن امتیازات به‌صورت مشترک به تیم‌های وینداد و دوتست تعلق گرفت.پنل انتقال تجربه رویداد، با حضور وحید رجبلو (بنیان‌گذار استارتاپ توانیتو)، شاهین طبری (موسس چارگون) و ایلیا امیری (مدیرعامل حامی‌رسان) برگزار شد و درنهایت از وحید رجبلو به عنوان کارآفرین نمونه تقدیر شد.

در ادامه داوران و تعدادی از مهمانان با حضور در فضای کار اشتراکی خانه استارتاپ از نزدیک با فعالیت تیم‌های این مجموعه آشنا شدند و به بحث و تبادل نظر پرداختند.

تریتاپ

تریتاپ

تریتاپ

تریتاپ

دومین رویداد تریبون استارتاپی TriTup در تاریخ 27 آبان 97 در خانه استارتاپ کرج و با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی به منظور معرفی و رقابت تیم های استارتاپی برگزار شد. در این رویداد که مدیران دولتی و شهری حضور داشتند، جناب دکتر زارع رئیس شورای اسلامی شهر کرج به ارائه سخنرانی پرداختند و سپس 7 تیم استارتاپی آسان‌بار، تواکسیم، دوتست، پی سوز، وینداد، ویتفا و کوریدورز در مقابل داوران ارائه دادند.   داوران این رویداد، جلال حسینی خواه (مدیر عامل مارال چرم)، سهیل عباسی (مدیر عامل شتاب‌دهنده تک)، محمدرضا سبحان (مدیر عامل باشگاه کارآفرینی تیوان)، کاوه گودرزی (مدیرعامل شتاب‌دهنده جهش)، محمدرضا قبادی (مدیرعامل شتاب‌دهنده نوین تک) و مجید زورمند (سرمایه‌گذار نیک‌اندیش کارایا) بودند که پس از جمع‌بندی امتیازات، تیم‌های کوریدورز و آسان‌بار به ترتیب به عنوان اول و دوم معرفی شدند و عنوان سومی به علت نزدیک بودن امتیازات به‌صورت مشترک به تیم‌های وینداد و دوتست تعلق گرفت.     پنل انتقال تجربه رویداد، با حضور وحید رجبلو (بنیان‌گذار استارتاپ توانیتو)، شاهین طبری (موسس چارگون) و ایلیا امیری (مدیرعامل حامی‌رسان) برگزار شد و درنهایت از وحید رجبلو به عنوان کارآفرین نمونه تقدیر شد.     در ادامه داوران و تعدادی از مهمانان با حضور در فضای کار اشتراکی خانه استارتاپ از نزدیک با فعالیت تیم‌های این مجموعه آشنا شدند و به بحث و تبادل نظر پرداختند.


نوشته شده توسط محسن راعی
در تاریخ 27 آبان 1397
برچسب‌ها:

تریتاپ

تری تاپ

خانه استارتاپ

جلال حسینی‌خواه

عباس زارع

شورای اسلامی کرج

شهرداری کرج

محمدرضا سبحان

تیوان

کاوه گودرزی

محمدرضا قبادی

کارایا

مجید زورمند

چارگون

احمد خیری