کارکاه مدل کسب وکار هنری

کارکاه مدل کسب وکار هنری

کارگاه "ایده تا اجرای کسب وکار هنری" با هدف توانمندسازی و آشنایی هنرمندان استان البرز با مباحث کسب وکار در راستای راه اندازی و یا بهبود کسب وکار در خانه استارت آپ کرج در تاریخ 20/8/97 به مدت 4 ساعت از ساعت 16 الی 20 تشکیل گردید.

در این کارگاه آموزشی با حضور 20 نفر فراگیر مباحث زیر مطرح گردید:

1-     کسب وکار چیست؟

2-     چگونه و با چه تکنیک هایی می توان روندهای بازار هنر را پیگیری نمود؟

3-     با توجه به روندها چگونه به خلق ایده بپردازند

4-     اهمیت خلق ارزش پیشنهادی در کسب وکار چیست؟

5-     چگونه ایده خود را به مدل کسب وکار تبدیل کنند؟

6- تشریح مدل بوم کسب وکار به عنوان ابزاری کارامد برای راه اندازی و بهبود کسب وکار

در پایان نیز پرسش و پاسخ حول مسائل کسب وکار خاتمه این کارگاه آموزشی بود. 

کسب و کار هنری

کسب و کار هنری


نوشته شده توسط محسن راعی
در تاریخ 20 آبان 1397
برچسب‌ها:

کسب وکار

علیرضا سرحدی