کارگاه پرستیژ در ارتباطات

کارگاه پرستیژ در ارتباطات

کارگاه پرستیژ در ارتباطات به مساله توسعه کسب و کار و نقش مهم ارتباطات در آن پرداخت. آقای امیر زمانیها در این کارگاه به چرخه ارتباط و نقش کلام، پوشش، زبان بدن و نوشتار پرداخت و با این موضوع شروع کردند که اولین اقدام در شروع یک ارتباط موثر شناخت خود می‌باشد.

کارگاه پرستیژ در ارتباطات

کارگاه پرستیژ در ارتباطات

کارگاه پرستیژ در ارتباطات


نوشته شده توسط محسن راعی
در تاریخ 20 آبان 1397
برچسب‌ها:

ارتباطات سخنرانی حرفه‌ای

مذاکره

زبان بدن