کارگاه اکسپرت تاک Expertroad

کارگاه اکسپرت تاک  Expertroad

در این کارگاه به سازوکار دنیای برنامه نویسی پرداخته شد و مفاهیمی همچون چندسکویی، تفاوت کد تفسیرشده و تالیف شده، آشنایی با فرانت‌اند و بک‌اند برای شرکت‌کنندگان توضیح داده شد. همچنین در این کارگاه در خصوص زبان‌های برنامه‌نویسی جدید و قدیم نیز صحبت شد.

رویداد اکسپرت تاک

رویداد اکسپرت تاک

رویداد اکسپرت تاک

رویداد اکسپرت تاک

رویداد اکسپرت تاک


نوشته شده توسط محسن راعی
در تاریخ 3 آبان 1397
برچسب‌ها:

اکسپرت تاک

فرانت‌اند

بک‌اند

جاوا

جاوا اسکریپت

پایتون