غیرمعمولی‌ها از مالکولم گلدول

غیرمعمولی‌ها از مالکولم گلدول

کتاب outliers از کتابهای مشهور آقای ملکولم گلدول می‌باشد. وی سالهای متمادی در هیئت تحریریه نیویورک تایمز فعالیت روزنامه‌نگاری و نویسندگی داشته و به علت آنکه رشته مطالعاتی وی جامعه‌شناسی بوده توانسته بینش خوبی نسبت به جامعه داشته باشد.

از دیگر کتابهای وی می‌توان به نقطه اوج، پلک زدن، آنچه ان سگ دید و داوود و جالوت اشاره کرد.

کتاب «غیر معمولی‌ها» به مسئله موفقیت انسان‌های بسیار موفق (عموما در کسب‌و‌کارها) و علت پیروزی آنها می‌پردازد. از جمله مسائل مهمی که در این کتاب آمده تفاوت‌های در ظاهر کوچک و عموما قابل اغماض است که سبب تفاوت انسان موفق با دیگران می‌شود. گلدول در فصل اول کتاب به این موضوع می‌پردازد که در رشته‌های ورزشی، تفاوت کسی که در ماه اول یک سال مشخص به دنیا آمده و فرد دیگری در ماه آخر همان سال به دنیا آمده در ظاهر مشخص نیست. اما این دو نفر تقریبا یک‌سال با هم تفاوت دارند و همین یک سال می‌تواند فرد بزرگ‌تر را از لحاظ توانمندی بدنی جلوتر بیاندازد و توجه مربیان را به خودش جلب کند. گلدول به تلاش انسان‌های موفق نیز توجه زیادی دارد. وی بیان می‌دارد که افرادی مانند بیل گیتس تقریبا ده هزار ساعت تمرین و فعالیت در یک حوزه خاص مثلا آی تی داشته‌اند و هنگامی که زمینه عمومی جامعه مهیا شده بود آنها کاملا آماده بودند که خلق ارزش کنند. گلدول عناصری مانند محل زندگی، پیشینه خانوادگی و شانس را هم در موفقیت انسان‌ها بسیار دخیل می‌داند. 

البته انتقادات زیادی به گلدول شده است. اردی مانند ساده سازی بیش از حد پدید‌ه‌ها، پرداختن به شبه علم به جای علم و تحقیقات ناکافی از مواردی‌ست که به وی نسبت داده شده است اما گلدول برای هر یک از این ادعاها جوابیه صادر و از نظراتش دفاع کرده است.


نوشته شده توسط محمد فولادی
در تاریخ 21 مهر 1397
برچسب‌ها:

outliers

ملکولم گلدول

غیر معمولی‌ها