فنون مذاکره و زبان بدن
مدرس: جلال مسلمان یزدی

جلسه 1 از 8 - جلسه اول

توضیحات

امروزه زبان بدن از جمله مهارت هایی است که هر شهروند به منظور موفقیت بیشتر در زندگی و شغل خود باید بداند.

سرفصل دوره

1
جلسه اول 00:02:13
2
جلسه اول قسمت دوم 00:04:00
3
جلسه اول قسمت سوم 00:03:44
4
جلسه دوم 00:11:07
5
جلسه سوم 00:08:52
6
جلسه سوم قسمت دوم 00:08:52
7
جلسه سوم قسمت سوم 00:04:52
8
جلسه چهارم 00:05:09

نوشته شده توسط جلال مسلمان یزدی
در تاریخ 20 مهر 1397
برچسب‌ها:

ارتباطات سخنرانی حرفه‌ای

مذاکره

زبان بدن