مشخصات استارتاپ

MVP می‌تواند شامل ویدئو، آدرس وبسایت، اپلیکیشن، لندینگ پیج، PDF، اینفوگرافیک و غیره باشد.

مشخصات نماینده استارتاپ

مکاتبات و نتیجه درخواست از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد.